Gesprekscyclus 


De driehoek ouder-kind-leerkracht staat bij ons centraal. 
Onze gesprekscyclus is hierop gebaseerd. 

Periode tussen start schooljaar en de kennismakingsgesprekken
In deze eerste weken van het schooljaar vullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 het kindformulier in. En heeft de leerkracht een kindgesprek met iedere leerling over dit formulier.

Augustus/september: kennismakingsgesprekken- 15 minuten
Welke groepen:
Groep 1 t/m 8
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Ouder(s)/ verzorger(s) -leerlingen- leerkracht
Hoe:
U wordt als ouder/verzorger uitgenodigd via Parro. De leerkracht zet tijdvakken klaar. U krijgt bericht wanneer deze tijdvakken opengezet worden en weer gesloten.
Wanneer:
In de 3de en 4de week van het nieuwe schooljaar vinden de gesprekken met alle ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen plaats. De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Er wordt geen rekening gehouden met broertjes en zusjes.
Doel van het gesprek:
Kennismaken en een goede basis leggen voor het komende schooljaar aan de hand van het kindformulier.
Wat verwacht u, uw kind en de leerkracht van dit schooljaar?
Wat is belangrijk in de benadering van uw kind?

November: voortgangsgesprekken – 10 minuten
Welke groepen:
Groep 1 t/m 8.
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Ouder(s)/ verzorger(s) en de leerkracht (groep 1 t/m 7)
Ouders(s)/ verzorgers(s) en de leerkracht en de leerling (groep 8)
Hoe:
U wordt als ouder/verzorger uitgenodigd via Parro. De leerkracht zet tijdvakken klaar. U krijgt bericht wanneer deze tijdvakken opengezet worden en weer gesloten.
Wanneer:
In de maand november worden de gesprekken gepland met alle ouder(s)/ verzorger(s).  De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Er wordt geen rekening gehouden met broertjes en zusjes.
Doel van het gesprek:
De voortgang van het kind bespreken.
Hoe ervaart u als ouder de eerste periode? Wat is de ervaring van de leerkracht?
In dit gesprek worden niet alleen de eerste resultaten besproken, maar zullen we ook praten over de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook bespreken we wat de speerpunten worden voor uw kind.
 
Februari: eindadviesgesprekken groep 8 – 15 minuten 
Welke groepen:
Groep 8
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Ouder(s)/ verzorger(s) - kinderen en de leerkracht (en) Bij een duobaan zijn beide leerkrachten aanwezig. Bij een fulltimer is er altijd een collega bij het gesprek aanwezig.
Hoe:
Zowel u als uw kind wordt hierover geïnformeerd en u als ouder/verzorger ontvangt van de leerkracht de uitnodiging voor het gesprek via Parro.
Wanneer:
De gesprekken vinden plaats na schooltijd.
Doel van het gesprek:
Het eindadvies wordt besproken.
Voorafgaand aan dit eindadviesgesprek bespreken de leerlingen van groep 8 met hun leerkracht het kindformulier van het start van dit schooljaar. Hiermee wordt het formulier mondeling afgesloten.

Rond de voorjaarsvakantie: Voortgangsgesprekken n.a.v. rapport 1 en CITO M- toetsen - 10 minuten
Welke groepen:
Groep 1 t/m 7
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Ouder(s)/ verzorger(s) -leerkracht (groep 1 t/m 4)
Ouders(s)/ verzorgers(s) - leerkracht – leerling (groep 5 t/m 7)
Hoe:
U wordt als ouder/verzorger uitgenodigd via Parro. De leerkracht zet tijdvakken klaar. U krijgt bericht wanneer deze tijdvakken opengezet worden en weer gesloten.
Wanneer:
De gesprekken vinden plaats rond de voorjaarsvakantie. De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn.  Er wordt geen rekening gehouden met broertjes en zusjes.
Doel van het gesprek:
Het gesprek is vooral resultaatgericht, waarbij de methode gebonden toetsen, het 1ste rapport en de CITO M – toetsen besproken worden. Bij de groepen 6 en 7 wordt ook de OC-index besproken. Natuurlijk worden aspecten zoals de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkelingen meegenomen in het gesprek.

Juni - kindgesprekken aan de hand van het formulier.
Welke groepen:
Groep 5 t/m 7
De leerlingen van groep 5 t/m 7 vullen in de klas het kindformulier voor de tweede keer in. Samen met de leerkracht bespreken ze tijdens het kindgesprek het deel wat aan het begin van het schooljaar is ingevuld. Vooral de gemaakte afspraken voor het komend jaar zijn van belang.
 
Juni/ juli – eindgesprekken en Cito E-toetsen -15 minuten
Welke groepen:
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 5: eindgesprekken
Groep 6: gesprekken oriëntatie op voortgezet onderwijs.           
Groep 7: prognosegesprekken.
 
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Ouder(s)/ verzorger(s) - kinderen en de leerkracht. (groep 1 t/m 4. U mag zelf beslissen of u uw kind meeneemt naar het gesprek. Als school stellen we dit zeer op prijs.)
Ouder(s)/ verzorger(s) - kinderen en de leerkracht. (groepen 5, 6 en 7).
Hoe:
U wordt als ouder/verzorger uitgenodigd via Parro. De leerkracht zet tijdvakken klaar. U krijgt bericht wanneer deze tijdvakken opengezet worden en weer gesloten.
Wanneer:
In de laatste drie weken van het schooljaar wordt een gesprek gepland met alle ouder(s)/ verzorger(s). U wordt als ouder/verzorger uitgenodigd via Parro. De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Hierbij kan geen rekening gehouden worden met broertjes en zusjes.
Doel van het gesprek:
Het gesprek is vooral resultaatgericht, waarbij de methode gebonden toetsen en de CITO E – toetsen besproken worden. Natuurlijk worden aspecten zoals de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling meegenomen in het gesprek.
Bij de groepen 6 wordt de OC-index besproken.
Bij de groepen 7 wordt een prognose VO gegeven.
Nieuwe afspraken voor het nieuwe schooljaar.  

 
 
“Een goede gesprekscyclus legt de basis voor een succesvolle samenwerking tussen  
                                                           leerkrachten-ouders-leerlingen”.