Informatiebulletin  

                        Groep 1-2                        

 

 

Deze informatie is speciaal gericht op groep 1-2.  Zoals u weet kunt u alle algemene informatie terugvinden op de website, in de schoolgids en/of in de jaarbijlage van onze school. Op de website staan veel documenten, zoals bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de school.  

 

Eerste kennismaking

Voordat uw kind officieel op school komt, neemt de administratie van school contact met u op en stelt een datum voor een kennismakingsgesprek voor. Tegelijkertijd worden er ook afspraken gemaakt voor vier wenmomenten (vóór de vierde verjaardag). Het is de bedoeling dat u samen met uw kind en eventueel partner naar het kennismakingsgesprek komt. Uw kind kan dan al kennismaken met de leerkracht of één van de leerkrachten als er in een duo-formatie gewerkt wordt en de klas zien waar hij/zij komt. Tevens kan de leerkracht tijdens deze kennismaking specifieke informatie met betrekking tot uw kind met u doornemen (aan de hand van het entreeformulier die u vooraf invult). Na het maken van de afspraken voor het kennismakingsgesprek en de wendagen krijgt uw kind een uitnodigingskaartje thuisgestuurd. 

De school ontvangt, via u, van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf graag een overdrachtsverslag, die “Peuterestafette” wordt genoemd. Hierdoor kunnen wij goed aansluiten op de behoeftes en ontwikkeling van uw kind.  

Als uw kind enige weken op school is, nodigen wij u uit voor een eerste evaluatiegesprek. Tijdens dit evaluatiegesprek worden de eerste ervaringen, van u en van school, met elkaar uitgewisseld. Ook wordt de Peuterestafette besproken. 

Voor alle groepen van onze school geldt dat er ongeveer 3 of 4 weken na de start van ieder schooljaar kennismakingsgesprekken met ouders gevoerd worden.  

Tijdens het 15 minuten durende gesprek, waarvoor u wordt ingedeeld op een middag, hopen we een goede basis te leggen voor een mooie samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkracht(en) in dat komende schooljaar. 

De kleutergroep 

Op onze school hebben wij gecombineerde kleutergroepen.  

Dit wil zeggen dat groep 1 en 2 leerlingen bij elkaar in één groep zitten.  

Dit is een bewuste schoolkeuze met daarbij de volgende voordelen:  

  • De kinderen van groep 1 zien al van de oudere kleuters wat de regels zijn en  

           hoe de dagelijkse gang van zaken is in de groep.  

  • De oudere kleuter kan bij bepaalde zaken helpen; zoals jas aan-/uittrekken. Dit is goed voor het zelfvertrouwen van elk kind en jongere kinderen worden op deze manier gestimuleerd het zelf te proberen. Wij noemen dit het “maatjes – systeem”.  

  • De kinderen zijn goed te volgen in hun ontwikkeling omdat ze langer bij dezelfde leerkracht(en) blijven.  

  • De samenstelling van de groep wisselt niet zo sterk, waardoor er makkelijker een groepsgevoel ontstaat.  

  • Kinderen leren, stimuleren en dagen elkaar meer uit door een verticale leeftijdsopbouw. 

Elke kleutergroep werkt aan de hand van hetzelfde thema.  

Een thema duurt meestal 6 tot 8 weken.  

Vaak wordt er gedurende de themaperiode met de kinderen een themahoek of een thematafel ingericht. Door de kinderen hierbij zelf ook een grote inbreng te geven, zal het thema echt gaan leven waardoor u als ouders daarover ook vast wat te horen krijgt via uw kind. Wij houden u via de mail en de schoolapp op de hoogte van de thema’s.  

 

Dagindeling

Inloop 

De kleuters komen het gebouw binnen via de kleuteringang (voorzijde school). Jassen en tassen (met eventuele overblijfspullen) worden opgehangen. Het “tussendoortje” (drinkbeker/bakje) wordt op de daarvoor bestemde plek neergezet, net buiten het klaslokaal.  

De kinderen kiezen bij binnenkomst in het lokaal zelf iets om te doen tijdens de inloop. De mogelijkheden hiervoor zijn wat minder uitgebreid dan tijdens de speel-werktijd die later op de ochtend volgt, maar zullen hen vrij snel duidelijk zijn. Tijdens de inloop liggen ook wel eens materialen klaar met daarbij de naamkaartjes van bepaalde kinderen. Het is dan de bedoeling dat die kinderen daarmee gaan werken en het werk later door de leerkracht wordt bekeken. 

Kleine kring 

Vanaf 8.30 uur gaat de leerkracht met een klein groepje kleuters ongeveer 20 minuten werken aan een gerichte reken en taalactiviteit in de “kleine kring”. De plek in het lokaal die hiervoor gereserveerd is, wordt aangegeven middels een kaartje. Op deze plekken kunnen dan de kinderen plaatsnemen die hiervoor aan de beurt zijn. Totdat de leerkracht bij hen komt zitten, ‘lezen’ zij even een boekje. 

In een klein groepje is de betrokkenheid groter en is de aandacht meestal beter. 

Grote kring 

Na de inloop ruimen we op en nemen we allemaal plaats in de kring. Gedurende de ochtend zijn er twee “grote kringmomenten”.  

Elke dag zijn er twee kinderen “hulpje”. Zij mogen dan ook naast de leerkracht zitten. Tijdens de 1e grote kring is er aandacht voor de dagopening waarbij de dag, datum, het weer en het programma dat via de dagritmekaarten voor de kinderen gevisualiseerd wordt. 

In de 2e grote kring vinden verder diverse andere activiteiten plaats die betrekking hebben op het thema zoals een kringgesprek, voorlezen, muzikale vorming, etc. 

Na de 1e grote kring komt afwisselend buitenspel/gym of de speel-/werkronde aan bod.  

Speel-/werktijd 

De kinderen hebben twee keer op een dag spelwerktijd. We maken tijdens de spelwerktijd gebruik van een kiesbord. Het kiesbord wordt gebruikt om speelactiviteiten en werken met materialen te structureren en voor kleuters te verduidelijken.  

De kinderen hangen hun kaartje op de plek waar zij willen gaan spelen/ werken. De leerkracht heeft de activiteiten die de kinderen kunnen kiezen al op het bord gehangen en voor de kinderen is duidelijk hoeveel kinderen er met welk materiaal kunnen spelen. Ook kan de leerkracht kaartjes ophangen of op tafel neerleggen, zodat voor iedereen zichtbaar is met welke kinderen de leerkracht gaat werken. 

Tijdens de speelwerktijd observeert de leerkracht het spel van de kinderen. De leerkracht kan vervolgens het spel van de kinderen verbreden en/ of verdiepen door het spel te begeleiden (spelbegeleiding).   

De speelwerktijd wordt altijd afgesloten met het opruimen van de klas en het evalueren van de speelwerktijd in de kring. 

Pauzemoment 

Rond 10.00 uur is er altijd een pauzemoment. U kunt hiervoor drinken en iets te eten meegeven, bijv. een stukje fruit of een koek. Wij willen niet dat kinderen snoepen tijdens dit moment. Plaatst u de naam zichtbaar op de beker/het pakje en bakje om verwarring te voorkomen? Onze vaste fruitdagen zijn donderdag en vrijdag. I.v.m. stikkingsgevaar verzoeken we u om druiven of snoeptomaatjes in stukjes te snijden. 

Buitenspelen/bewegingsonderwijs 

Volgens een rooster gaat een groep of gaan twee groepen voor of na de eet/drinkpauze naar buiten. Daarnaast maken we ook gebruik van de speelzaal in ons schoolgebouw. Alle kleutergroepen gebruiken 2x per week de speelzaal. Eén keer per week krijgen zij les van de vakleerkracht gym (toestellenles). De andere keer verzorgt de groepsleerkracht de gymles (spelles).  Wij vragen alle kleuters gymschoenen mee te brengen (liefst met elastiek of klittenbandsluiting), graag voorzien van naam. Elke kleuter krijgt een gymtas van school waarin de schoenen en eenvoudige gymkleding (broekje/legging, t-shirt) opgeborgen kunnen worden. Vóór de vakanties geven wij de gymtassen mee om de gymkleding te kunnen wassen maar u bent altijd vrij de kleding vaker mee naar huis te nemen voor een wasbeurt. De gymtas zelf kunt u beter niet wassen omdat hierdoor de kwaliteit snel achteruitgaat. 

Einde van de dag 

Aan het eind van de dag loopt de leerkracht met de klas naar buiten. Voor alle kleutergroepen is er vlakbij de in-/uitgang een vaste plek waar de kinderen worden opgesteld. Als de leerkracht u gezien heeft en de naam van uw kind genoemd heeft, dan mag uw kind naar u toe gaan. Voor ouders en leerkracht is dit een prettige manier om goed overzicht te houden. Mocht uw kind onverwacht door iemand anders worden opgehaald dan de vaste ouder of oppas, geeft u dit dan even door zodat de leerkracht op de hoogte is. Het voorkomt “onaangename verrassingen”. Als uw kind naar de BSO gaat, willen wij graag weten welke dagen uw kind naar de BSO gaat en mocht dat een keer niet zo zijn, dat u dit zowel bij de BSO als aan de leerkracht doorgeeft. Dit is voor zowel de leerkracht als uw kind dan duidelijk.  

Stoplicht bij zelfstandig werken
Tijdens de speelwerktijd wordt gebruik gemaakt van een stoplicht: 

  • Rood: je werkt stil en mag de juf niet storen 

  • Oranje: je werkt zachtjes en mag de juf niet storen 

  • Groen: je mag de juf wat vragen 

 

Werken volgens een beredeneerd aanbod 

In de kleutergroepen wordt er gewerkt via een beredeneerd aanbod. Dit houdt in dat het schooljaar is opgedeeld in vijf periodes. Dit is steeds een periode van een vakantie naar een vakantie. Dus van zomer naar herfst, van herfst naar kerst, van kerst naar voorjaar, van voorjaar naar mei en van mei naar zomer.  

Voor iedere periode zijn ervoor zowel groep 1 als groep 2 doelen beschreven die o.a. betrekking hebben op de taalkundige, rekenkundige en motorische ontwikkeling.  

Via het thema zorgen we ervoor dat deze doelen bij herhaling aangeboden worden. In een tijdsbestek van 6 tot 8 weken zal het thema op een zo’n divers mogelijke wijze aandacht krijgen waarbij de eigen inbreng van kinderen grote aandacht verdient. Nieuwe leerstof die aangeboden wordt tijdens de kring, vindt vaak een verdieping tijdens de speel-werkronde in de verschillende speel- en werkhoeken.  

Verjaardagen

Doorgaans viert de nieuwe 4-jarige zijn of haar verjaardag nog op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en niet meteen op de basisschool. Dit is voor het kind het meest vertrouwd en is voor de meeste kinderen ook meteen een afscheidsmoment.  

Als een kind 5 of 6 jaar wordt, krijgt hij/zij een feestmuts.  

Er wordt gezongen voor de jarige en er mag getrakteerd worden. Houd de traktatie klein (liever geen klein speelgoed bij de traktatie doen). Het trakteren op lolly’s en kauwgom is niet toegestaan.  

Informeert u even bij de leerkracht of er kinderen met een allergie in de groep zitten. Wilt u zelf tijdig met de leerkracht overleggen op welke dag uw kind kan trakteren.  

De traktatie kan op school genuttigd worden, maar kan ook mee naar huis worden genomen. De jarige kleuter mag eventueel met een verpakte traktatie, langs de andere kleutergroepen en langs het kantoor van de directie.  

Speelgoedochtenden

Er staan 2 speelgoedochtenden vermeld op de schoolkalender. Op deze ochtenden mogen de kleuters speelgoed van thuis meebrengen. Kwetsbaar speelgoed, of speelgoed met veel kleine onderdelen die snel kwijt kunnen raken, is niet handig om mee te geven tijdens een speelgoedochtend. Speelgoed dat het spelen van oorlogs- en/of vechtspelletjes uitlokt, willen wij niet op school.  

Het tussendoor meebrengen van speelgoed is niet toegestaan. Het kan voorkomen dat we een uitzondering maken, afhankelijk van de situatie. Even iets laten zien aan de leerkracht en dan weer mee naar huis, is altijd goed. 

Wij waarderen het wel zeer wanneer kinderen spullen meenemen voor de themahoek of thematafel.  

Mijn Kleutergroep 

Voor het volgen van de ontwikkeling van uw kind en het registreren hiervan werken wij met het registratiesysteem mijnkleutergroep.nl. Hiervoor gebruiken wij een IPad/laptop in de groep waarop wij efficiënt behaalde doelen kunnen registreren en bijhouden. 

Deze doelen zijn gebaseerd op de doelen vanuit het beredeneerd aanbod. Dit zijn doelen die leerkrachten helpen om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en te volgen. De doelen die wij hanteren?zijn?gebaseerd op de?doelen?van het?SLO?(nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluiten aan op de doorgaande leerlijnen voor het basisonderwijs.  

Activiteiten in de loop van het schooljaar
Op de kalender kunt u zien welke activiteiten er voor het komend schooljaar zijn ingepland.  

Naast deze activiteiten heeft groep 1/2:  

Een voorstelling en/of workshop vanuit het kunstmenu.  

Ook maken we een excursie vanuit het cultuurbeleidsplan (bijvoorbeeld een herfstwandeling/bezoek kinderboerderij of een bezoek aan de kerststal in de Joannes de Doperkerk). Meer informatie hierover krijgt u t.z.t.  

Zijn er nog vragen, stel ze gerust! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De leerkrachten van groep 1-2.