directeur                                            Frank van Bergen    (8)     maandag-woensdag - vrijdag
vervangend directeur                    Anne Haanstra        (25)     dinsdag-donderdag-vrijdag        
intern begeleider groep 1-4         Ali Middel                  (37)     maandag-woensdag-donderdag
intern begeleider groep 5-8        Anne Haanstra        (25)      maandag
intern begeleider groep 5-8        Renske Rijlaarsdam (16)    maandag-dinsdag-woensdag
schoolcoördinator                           Linda Murk               (17)     maandag-dinsdag      

ICT specialist                                     Céline van Vliet     (5)
rekenspecialist                                 Esther Huijts          (9)
taalspecialist                                     Mascha van der Maarl (18) / Daniëlle Tibbe (32) 
gedragsspecialist                            Renske Rijlaarsdam (16)
begaafdenspecialist                       Nelleke Houbiers  (11) / Anne Spaargaren (35) 
jonge kindspecialist                       Paulien Wolles       (33)

leerkracht bewegingsonderwijs Deveny Stijnman
administratie                                    Sandra Ooteman     (31)
conciërge                                           Stefan Rang              (39)
onderwijsassistent                          Anne Oldenkotte     (10) 
onderwijsassistent                          Els Groeneveld         (38)
begeleider NT2 kinderen              Marian Hornberg     (9)

groep 1-2A                                          Paulien Wolles (33) / Linda Sernee (1) 
groep 1-2B                                          Britt van Meijeren (14) 
groep 1-2C                                          Lilian van Eeden (34)
groep 1-2D                                          Céleste van der Weiden (21) / Marlies van der Laan (12)
groep 1E                                              Marloes Wollaars (22) /Linda Murk (17)
groep 3A                                             Karine van Dorp (30) / Marja Bronkhorst (15)
groep 3B                                             Monique Ploeger (27) / Lysanne Smit 
groep 4                                               Julia van der Knaap (19) / Céline van Vliet (5)
groep 5A                                             Astrid Keizer (28) / Daniëlle Tibbe (32)
groep 5B                                             Britt Gerrits / Nelleke Houbiers (11) 
groep 6A                                             Mandy Lamers (24) / Nicolette Sernee (36)
groep 6B                                             Lilian Peereboom (29) / Mascha van der Maarl (18) 
groep 7A                                             Nicolette Sernee (36) / Gijs Vonk (13) 
groep 7B                                            Jesse Koninckx (3) / Esther Huijts (2)
groep 8A                                             Kitty Effing (6)
groep 8B                                             Roel van der Klugt (7) / Anne Spaargaren (35)