schooltijden, vakanties en organisatiedagen


Schooltijden 


onderbouw groep 1-2:                 
maandag, dinsdag en donderdag                          woensdag en vrijdag

inlooptijd:          8.15-   8.30 uur                                   inlooptijd        8.15-    8.30 uur
onderwijs          8.30- 14:15  uur                                  onderwijs:       8.30- 12:30 uur

onderbouw groep 3-4:               
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                woensdag

inlooptijd:          8.15- 8.30 uur                                    inlooptijd:       8.15-  8.30 uur
onderwijs:        8.30- 14:15 uur                                    onderwijs:      8.30- 12:30 uur

bovenbouw groepen 5-8:             
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                woensdag

inlooptijd:       8.15- 8.30 uur                                       inlooptijd:     8.15- 8.30 uur
onderwijs:    8.30- 14:15 uur                                        onderwijs:   8.30- 12:30 uur

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie:  24 december 2022  t/m 08 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag:   7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023 t/m 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Studiedagen-organisatiedagen gehele team
15 februari 2023: Meer Primair dag
22 maart 2023:  Organisatiedag
Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

                      

* Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden verleend, in welke vorm dan ook. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.