Verlof


De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaalde omstandigheden verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen. Deze ‘gewichtige redenen’ zijn o.a: Wilt u verlof aanvragen?
U kunt een mail sturen naar administratie@devredeburg.nl
Uw kind zal dan het formulier mee naar huis krijgen. 
Na inleveren van het formulier ontvangt u een bevestiging of uw verlofaanvraag wel of niet is goedgekeurd.

4-jarigen: 
In de leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar zijn, ze naar school moeten. 
Kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind een keer thuishoudt of op vakantie wilt gaan. Meldt u, uw kind een dag af, dan kunt u bellen met de administratie: 023-5571690.
Wilt u langer verlof, dan dient u een verlofaanvraag in. 
 
Vakantieregeling:
Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u rekening te houden met de vakantieregeling.
Buiten de schoolvakanties om zal in principe geen toestemming worden verleend om op vakantie te gaan. Alleen in gevallen waarin u aannemelijk kunt maken (bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring) dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan, kan de schoolleiding bij hoge uitzondering toestemming geven.
Vrijaf ter voorkoming van ‘file-leed’ is geen gewichtige reden. Deze verzoeken dienen tenminste 8 weken vooraf te worden gedaan, aangezien in sommige gevallen overleg noodzakelijk is met de leerplichtambtenaar. Voorkom teleurstellingen en onwettige handelingen van uw of onze kant.